فارسی
English
فارسی
دستەبندی ھا
درخواست ملاقات

دہ دفعہ برای کفایت نمایش خود اضافہ کنید

China Homelife
Iran

14 تا 16 دسامبر

نمایشگاە بین المللی شھر آفتاب

گیلری محصولات
چھار ماہ پیش از برنامہ درخواست ملاقات را ارسال کنید و با صاحب نمایشگاہ خود بہ جایگاہ ملاقات کنید
 • Single Temperature Medicalridge Refrigerator medicaldafjsdfas

  US $ 100.00/ Price

  تامین آسان

 • عملیات چندزبانە
 • تحقیق سریع 30 ثانیە ای
 • تیم پشتیبانی محلی

  اعلام کیفیت

 • تمامی تامین کنندگان نمایش دھندە ھوم لند چین حقیقی و معتبر ھستند. تمام محصولات دارای گواھینامە کیفی 100% ھستند

  ضمانت ما

 • برند ھای برتر
 • آخرین نوآوری ھا:
 • قیمت رقابتی