فارسی
English
فارسی
دستەبندی ھا
SC/SD-368 Curved Glass Door Chest Freezer with 368L Capacity
توانایی تامین : 500000 قطعات در ھر سال

ویژگی محصول

قیمت عمدە فروشی

100+ واحد ,US $ 160.00 پرسش

ممکن است شما بپسندید:

شرکت

عضویت آنلاین
گواھینامە ھا
زمان پاسخگویی : <21.5h
سرعت پاسخگویی : <6.0%

مخاطبی را انتخاب کنید

  تامین آسان

 • عملیات چندزبانە
 • تحقیق سریع 30 ثانیە ای
 • تیم پشتیبانی محلی

  اعلام کیفیت

 • تمامی تامین کنندگان نمایش دھندە ھوم لند چین حقیقی و معتبر ھستند. تمام محصولات دارای گواھینامە کیفی 100% ھستند

  ضمانت ما

 • برند ھای برتر
 • آخرین نوآوری ھا:
 • قیمت رقابتی