فارسی
English
فارسی
دستەبندی ھا
وان حمام ساده 59 اینچ، بیضی شکل، پلاستیکی و سفیدرنگ، وان حمام خیس کننده کوچک
توانایی تامین : 25000 قطعات در ھر سال

ویژگی محصول

قیمت عمدە فروشی

5+ مجموعه ,US $ 250.00 ~ 400.00 پرسش

ممکن است شما بپسندید:

شرکت

عضویت آنلاین
گواھینامە ھا
زمان پاسخگویی : 8.0Hour
سرعت پاسخگویی : 50.0%

مخاطبی را انتخاب کنید

  تامین آسان

 • عملیات چندزبانە
 • تحقیق سریع 30 ثانیە ای
 • تیم پشتیبانی محلی

  اعلام کیفیت

 • تمامی تامین کنندگان نمایش دھندە ھوم لند چین حقیقی و معتبر ھستند. تمام محصولات دارای گواھینامە کیفی 100% ھستند

  ضمانت ما

 • برند ھای برتر
 • آخرین نوآوری ھا:
 • قیمت رقابتی