فارسی
English
فارسی
دستەبندی ھا
قالب ماشین سوراخ کن هیدرولیک برای آستر کابینت
توانایی تامین : 2000 قطعات در ھر سال

قیمت عمدە فروشی

1+ مجموعه ,US $ 30000.00 پرسش

ممکن است شما بپسندید:

شرکت

عضویت آنلاین
گواھینامە ھا
برند مشھور چینی
زمان پاسخگویی : <20.7 ساعت
سرعت پاسخگویی : <22.0%

مخاطبی را انتخاب کنید

  تامین آسان

 • عملیات چندزبانە
 • تحقیق سریع 30 ثانیە ای
 • تیم پشتیبانی محلی

  اعلام کیفیت

 • تمامی تامین کنندگان نمایش دھندە ھوم لند چین حقیقی و معتبر ھستند. تمام محصولات دارای گواھینامە کیفی 100% ھستند

  ضمانت ما

 • برند ھای برتر
 • آخرین نوآوری ھا:
 • قیمت رقابتی