فارسی
English
فارسی
دستەبندی ھا
نخ نیمه آرایش یافته پلی استر
توانایی تامین : 120000 قطعات در ھر سال

قیمت عمدە فروشی

5+ پالت ,US $ 1.00 پرسش

ممکن است شما بپسندید:

شرکت

عضویت آنلاین
گواھینامە ھا
برند مشھور چینی
زمان پاسخگویی : > 24 ساعت
سرعت پاسخگویی : > 80%

مخاطبی را انتخاب کنید

  تامین آسان

 • عملیات چندزبانە
 • تحقیق سریع 30 ثانیە ای
 • تیم پشتیبانی محلی

  اعلام کیفیت

 • تمامی تامین کنندگان نمایش دھندە ھوم لند چین حقیقی و معتبر ھستند. تمام محصولات دارای گواھینامە کیفی 100% ھستند

  ضمانت ما

 • برند ھای برتر
 • آخرین نوآوری ھا:
 • قیمت رقابتی